lek. Anna Boluk | Kardiolog

Sienkiewicza 30B

Doświadczenie zawodowe

Specjalizacja: Specjalista kardiologii.

Doświadczenie: Obecnie pracuje w Klinice Kardiochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, a dokładnie w Pododdziale Transplantacji Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia. Na co dzień zajmuje się pacjentami z zaawansowaną niewydolnością serca przed i po transplantacji serca. Codziennie styka się z całym spektrum chorób układu krążenia, jak choroba niedokrwienna serca, zaburzenia rytmu i przewodzenia, wady zastawek czy niewydolność serca. Kwalifikuje pacjentów do koronarografii, wszczepienia stymulatorów i kardiowerterów, operacji bypassów i wymiany zastawek.

Zajmuje się leczeniem

Główny obszar zainteresowań: Szczególnie interesuje się echokardiografią i regularnie poszerza swoje kompetencje w tym zakresie.

Szkolenia i prace naukowe

Inne: Uważa, że najważniejsza w procesie diagnostyki i leczenia jest dobra komunikacja na linii lekarz- pacjent, która zdecydowanie zwiększa szanse na sukces terapeutyczny.