lek. Aleksandra Herrera-Sokołowska

lek. Aleksandra Herrera-Sokołowska

neurolog
  • język polski
  • język angielski

Specjalizacja: Specjalista neurologii.

Doświadczenie: Ukończyła Wydział Lekarski Akademii Medycznej we Wrocławiu w 2009 roku. Od 2011 roku pracuje w Oddziale Neurologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Gromkowskiego we Wrocławiu. W trakcie szkolenia specjalizacyjnego odbyła zagraniczne staże naukowe, m.in. w Mexico City i w Londynie. Uzyskała tytuł specjalisty w 2016 roku.

Leczenie: Zajmuje się leczeniem wszystkich schorzeń układu nerwowego, jednak najbardziej zainteresowana jest chorobami układu pozapiramidowego, padaczkami oraz chorobami naczyniowymi mózgu.

Szkolenia i prace naukowe: Uczestniczka licznych zjazdów i konferencji naukowych.

Członkostwo: Jest członkiem polskich oraz międzynarodowych towarzystw neurologicznych m.in. European Academy of Neurology.

Inne: W 2016 roku zdała europejski egzamin specjalistyczny European Board of Neurology.