lek. Agnieszka Honek-Lenczyk | Psychiatra

Podwale 83/4

Specjalizacja w leczeniu: ADHD u dorosłych bezsenność choroba afektywna dwubiegunowa depresja nerwica stres zaburzenia emocjonalne
Lekarz prowadzi leczenie w językach: Polski PL
Dostępne formy wizyt: stacjonarnie stajonarnie

Doświadczenie zawodowe

Specjalizacja: Specjalista psychiatrii.

Doświadczenie: Wiedzę zdobywała pracując na oddziałach ogólnopsychiatrycznych, całodobowych i dziennych, oddziale leczenia uzależnień, oddziale nerwic. Pracowała również w zakładzie podstawowej opieki zdrowotnej, realizowała staże zewnętrzne, m.in. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu.

Zajmuje się leczeniem

Leczenie: Zajmuje się diagnostyką oraz leczeniem osób cierpiących z powodu depresji i innych zaburzeń nastroju, PTSD, zaburzeń lękowych, nerwic, psychoz, zaburzeń snu, ADHD oraz innych zaburzeń psychicznych.

Szkolenia i prace naukowe

Szkolenia i prace naukowe: Stale dokształca się na konferencjach i kursach, korzysta z literatury naukowej oraz aktualnych wytycznych.

Członkostwo: Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Inne: Pracę z pacjentem rozpoczyna od dokładnego wywiadu, przeprowadzonego w spokojnej i bezpiecznej atmosferze, z poszanowaniem granic pacjenta. Diagnozę stawia po całościowej analizie charakteru objawów i okoliczności ich pojawienia się, ale też uwzględniając indywidualną historię pacjenta i jego uwarunkowań osobowościowych. Leczenie opiera na metodach farmakologicznych i pozafarmakologicznych, w zależności od wskazań medycznych oraz preferencji pacjenta, biorąc pod uwagę też stan somatyczny oraz ewentualne interakcje lekowe. Wierzy, że rola pacjenta w leczeniu jest nie mniej ważna niż rola lekarza, a leczenie musi być przez niego akceptowane i dobrze tolerowane.