Julian Maciaszek

Julian Maciaszek

psychiatra
  • język polski
  • język angielski

Specjalizacja: W trakcie specjalizacji z psychiatrii.

Doświadczenie: Absolwent Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. W 2022 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych z wyróżnieniem. Na co dzień pracuje w oddziale stacjonarnym Kliniki Psychiatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, gdzie zdobywa doświadczenie zawodowe w ramach szkolenia specjalizacyjnego z zakresu psychiatrii.

Szkolenia i prace naukowe: Nieustannie poszerza swoją wiedzę i umiejętności poprzez uczestnictwo w szkoleniach oraz konferencjach naukowych poświęconych tematyce zdrowia psychicznego. Poza działalnością kliniczną zaangażowany jest także w aktywność naukowo-dydaktyczną. Pracuje jako asystent w Katedrze i Klinice Psychiatrii gdzie prowadzi zajęcia dydaktyczne oraz badania naukowe. Jego zainteresowania badawcze obejmują między innymi zastosowanie biologicznych metod leczenia w psychiatrii, ze szczególnym uwzględnieniem przezczaszkowej stymulacji magnetycznej.

Członkostwo: Od 2022 roku Członek zarządu Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Inne: Prace opublikowane:

1) Maciaszek, J.; Ciulkowicz, M.; Misiak, B.; Szczesniak, D.; Luc, D.; Wieczorek, T.; Fila-Witecka, K.; Gawlowski, P.; Rymaszewska, J. Mental Health of Medical and Non-Medical Professionals during the Peak of the COVID-19 Pandemic: A Cross-Sectional Nationwide Study. J. Clin. Med. 2020, 9, 2527. https://doi.org/10.3390/jcm9082527

2) Maciaszek, J., Lenart, M., Misiak, B., Grzebieluch, J., Gawłowski, P., Ciułkowicz, M., Łuc, D., Szcześniak, D., & Rymaszewska, J. (2021). Unknown Enemy and Psychopathological Responses: A Cross-Sectional Nationwide Study Assessing the Knowledge About COVID-19. Frontiers in psychiatry, 12, 704558. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2021.704558

3) Maciaszek J, Lenart-Bugla M, Szcześniak D, Gawłowski P, Borowicz W, Misiak B, Rymaszewska J. Does Mental Health Affect the Decision to Vaccinate Against SARS-CoV-2? A Cross-Sectional Nationwide Study Before the Vaccine Campaign. Front Psychiatry. 2022 Feb 4;13:810529. doi: 10.3389/fpsyt.2022.810529.

4) Szcześniak DM, Jawiarczyk-Przybyłowska A, Matusiak Ł, Bolanowska A, Maciaszek J, Siemińska M, Rymaszewska J, Bolanowski M: Is there any difference in acromegaly and other chronic disease in quality of life and psychiatric morbidity? Endokrynologia Polska 2017-04-24 ISSN: 0423-104X

5) Szczesniak, D., Ciulkowicz, M., Maciaszek, J., Misiak, B., Luc, D., Wieczorek, T., Witecka, K. F., & Rymaszewska, J. (2020). Psychopathological responses and face mask restrictions during the COVID-19 outbreak: Results from a nationwide survey. Brain, behavior, and immunity, 87, 161–162. https://doi.org/10.1016/j.bbi.2020.05.027

6) Kołodziejczyk A, Misiak B, Szcześniak D, Maciaszek J, Ciułkowicz M, Łuc D, Wieczorek T, Fila-Witecka K, Chladzinska-Kiejna S, Rymaszewska J. Coping Styles, Mental Health, and the COVID-19 Quarantine: A Nationwide Survey in Poland. Front Psychiatry. 2021 Mar 11;12:625355. doi: 10.3389/fpsyt.2021.625355.

7) Wieczorek T, Kołodziejczyk A, Ciułkowicz M, Maciaszek J, Misiak B, Rymaszewska J, Szcześniak D. Class of 2020 in Poland: Students’ Mental Health during the COVID-19 Outbreak in an Academic Setting. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2021; 18(6):2884. https://doi.org/10.3390/ijerph18062884

8) Fila-Witecka K, Senczyszyn A, Kołodziejczyk A, Ciułkowicz M, Maciaszek J, Misiak B, Szcześniak D, Rymaszewska J. Lifestyle Changes among Polish University Students during the COVID-19 Pandemic. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2021; 18(18):9571. https://doi.org/10.3390/ijerph18189571

9) Ciułkowicz, M., Maciaszek, J., Misiak, B., Pałȩga, A., Rymaszewska, J., & Szcześniak, D. M. (2021). Coping Strategies and Psychopathological Responses Among Medical and Non-medical Professionals – a Cross-Sectional Online Survey. Frontiers in psychiatry, 12, 663224. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2021.663224

10) Ciułkowicz M, Misiak B, Szcześniak D, Grzebieluch J, Maciaszek J, Rymaszewska J. The Portrait of Cyberchondria—A Cross-Sectional Online Study on Factors Related to Health Anxiety and Cyberchondria in Polish Population during SARS-CoV-2 Pandemic. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2022; 19(7):4347. https://doi.org/10.3390/ijerph19074347

Udział w grantach i projektach badawczych:

1) Kierownik grantu: Polimorfizm CYP 2D6 i CYP 1A2 a skuteczność i tolerancja duloksetyny w leczeniu depresji, projekt realizowany będzie w latach 2017-2020 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu „Diamentowy Grant”, 220 000PLN

2) Główny wykonawca grantu badawczego: „The role of COMT, 5-HT1A, 5-HTTLPR, BDNF, DRD2 and DRD3 polymorphisms as predictive factors of transcranial magnetic stimulation in patients with a depressive episode – RCT trial.” projekt dla wybitnych doktorantów dofinansowany z projektu „Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu jako Regionalny Ośrodek Doskonałości w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu” realizowany od 2020 do 2022 roku, 50 000PLN.