dr n. med. Mateusz Łasecki | Radiolog

Sienkiewicza 30B

Postać przedstawiająca doktora nauk medycznych Mateusza Łaseckiego

Doświadczenie zawodowe

Specjalizacja: Specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej.

Doświadczenie: Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu, w 2016 roku obronił doktorat na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z diagnostyki obrazowej nowotworów dzieci i młodzieży. Specjalista w dziedzinie radiologii, obecnie pracuje jako adiunkt w Katedrze Radiologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Zajmuje się leczeniem

Leczenie: Przyjmuje zarówno osoby dorosłe, jak i dzieci.

Główne obszary zainteresowań: Aktualnie jego głównymi obszarami zainteresowania są: diagnostyka obrazowa układu mięśniowo-szkieletowego, diagnostyka obrazowa nowotworów wieku dziecięcego oraz diagnostyka obrazowa układu sercowo-naczyniowego.

Szkolenia i prace naukowe

Szkolenia:

  • Kursy specjalizacyjne w zakresie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
  • Europejski kurs: Ultrasonografia układu mięśniowo-szkieletowego (Wiedeń 2014r.)
  • Diagnostyka obrazowa serca i naczyń klatki piersiowej (Ossa 2014r)
  • Uczestnik ESR (European Society of Radiology) w 2012 i 2014r.