dr n. med. Marek Rząca | Chirurg i Chirurg-onkolog

Żmigrodzka 83/501

Postać przedstawiająca doktora nauk medycznych Marka Rzącę

Doświadczenie zawodowe

Specjalizacja: Chirurg, specjalista chirurgii onkologicznej.

Doświadczenie: Wybitny onkolog z ponad 30 letnim doświadczeniem, doktor nauk medycznych. Pracował przez wiele lat w Dolnośląskim Centrum Onkologii, a obecnie w Zakładzie Diagnostyki Nowotworów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu. Kierownik Ośrodka Szybkiej Diagnostyki Piersi w programie Urzędu Miejskiego we Wrocławiu. Jeden z najbardziej doświadczonych chirurgów onkologicznych we Wrocławiu.

Zajmuje się leczeniem

Leczenie: Zajmuje się diagnostyką i leczeniem nowotworów piersi oraz przewodu pokarmowego. Wykonuje biopsje piersi pod kontrolą USG gruboigłowe jak i mammotomiczne. Posiada kwalifikacje do wykonywania badań i zabiegów endoskopowych.

Szkolenia i prace naukowe

Główny obszar zainteresowań: Jego zainteresowania skupiają się na diagnostyce i leczeniu nowotworów gruczołu piersiowego oraz jajnika. Od wielu lat zajmuje się kriochirurgicznym leczeniem nowotworów skóry, błon śluzowych i gruczołu piersiowego.

Inne: Posiada patent „Sonda dielektryczna do wykrywania zmian nowotworowych w gruczole piersiowym”.