dr n. med. Małgorzata Ponikowska

dr n. med. Małgorzata Ponikowska

dermatolog
  • język polski
  • język angielski

Specjalizacja: Specjalista dermatologii i wenerologii.

Doświadczenie: Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze i Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego oraz zatrudniona jest w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Szkolenie specjalizacyjne odbyła w Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii we Wrocławiu. Ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Kształcenia Podyplomowego i w 2020 r. obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską z zakresu dermatologii. Od początku swojej pracy prowadzi zajęcia ze studentami Wydziału Lekarskiego, Lekarsko-Stomatologicznego oraz dietetyki w języku polskim i angielskim.

Szkolenia i prace naukowe: Jest autorką wielu prac naukowych o zasięgu międzynarodowym i krajowym oraz monografii. Uczestniczy w krajowych i międzynarodowych kongresach, a także szkoleniach z zakresu dermatologii oraz w ogólnokrajowych akcjach wykrywania nowotworów skóry.

Członkostwo: Członkek European Academy of Dermatology and Venerology oraz Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego.