dr n. med. Julian Maciaszek | Psychiatra

Krawiecka 1/2

Specjalizacja w leczeniu: bezsenność choroba afektywna dwubiegunowa depresja nerwica PTSD stres zaburzenia emocjonalne
Lekarz prowadzi leczenie w językach: Angielski Polski GB PL
Dostępne formy wizyt: online stacjonarnie online stajonarnie

Doświadczenie zawodowe

Specjalizacja: W trakcie specjalizacji z psychiatrii.

Doświadczenie: Absolwent Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. W 2022 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych z wyróżnieniem. Na co dzień pracuje w oddziale stacjonarnym Kliniki Psychiatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, gdzie zdobywa doświadczenie zawodowe w ramach szkolenia specjalizacyjnego z zakresu psychiatrii.

Zajmuje się leczeniem

Leczenie: Przyjmuje osoby dorosłe i młodzież powyżej 16 r.ż..

Szkolenia i prace naukowe

Szkolenia i prace naukowe: Nieustannie poszerza swoją wiedzę i umiejętności poprzez uczestnictwo w szkoleniach oraz konferencjach naukowych poświęconych tematyce zdrowia psychicznego. Poza działalnością kliniczną zaangażowany jest także w aktywność naukowo-dydaktyczną. Pracuje jako asystent w Katedrze i Klinice Psychiatrii gdzie prowadzi zajęcia dydaktyczne oraz badania naukowe. Jego zainteresowania badawcze obejmują między innymi zastosowanie biologicznych metod leczenia w psychiatrii, ze szczególnym uwzględnieniem przezczaszkowej stymulacji magnetycznej.

Członkostwo: Od 2022 roku Członek zarządu Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Inne: Prace opublikowane:

 1. Maciaszek, J.; Ciulkowicz, M.; Misiak, B.; Szczesniak, D.; Luc, D.; Wieczorek, T.; Fila-Witecka, K.; Gawlowski, P.; Rymaszewska, J. Mental Health of Medical and Non-Medical Professionals during the Peak of the COVID-19 Pandemic: A Cross-Sectional Nationwide Study. J. Clin. Med. 2020, 9, 2527. https://doi.org/10.3390/jcm9082527
 2. Maciaszek, J., Lenart, M., Misiak, B., Grzebieluch, J., Gawłowski, P., Ciułkowicz, M., Łuc, D., Szcześniak, D., & Rymaszewska, J. (2021). Unknown Enemy and Psychopathological Responses: A Cross-Sectional Nationwide Study Assessing the Knowledge About COVID-19. Frontiers in psychiatry, 12, 704558. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2021.704558
 3. Maciaszek J, Lenart-Bugla M, Szcześniak D, Gawłowski P, Borowicz W, Misiak B, Rymaszewska J. Does Mental Health Affect the Decision to Vaccinate Against SARS-CoV-2? A Cross-Sectional Nationwide Study Before the Vaccine Campaign. Front Psychiatry. 2022 Feb 4;13:810529. doi: 10.3389/fpsyt.2022.810529.
 4. Szcześniak DM, Jawiarczyk-Przybyłowska A, Matusiak Ł, Bolanowska A, Maciaszek J, Siemińska M, Rymaszewska J, Bolanowski M: Is there any difference in acromegaly and other chronic disease in quality of life and psychiatric morbidity? Endokrynologia Polska 2017-04-24 ISSN: 0423-104X
 5. Szczesniak, D., Ciulkowicz, M., Maciaszek, J., Misiak, B., Luc, D., Wieczorek, T., Witecka, K. F., & Rymaszewska, J. (2020). Psychopathological responses and face mask restrictions during the COVID-19 outbreak: Results from a nationwide survey. Brain, behavior, and immunity, 87, 161–162. https://doi.org/10.1016/j.bbi.2020.05.027
 6. Kołodziejczyk A, Misiak B, Szcześniak D, Maciaszek J, Ciułkowicz M, Łuc D, Wieczorek T, Fila-Witecka K, Chladzinska-Kiejna S, Rymaszewska J. Coping Styles, Mental Health, and the COVID-19 Quarantine: A Nationwide Survey in Poland. Front Psychiatry. 2021 Mar 11;12:625355. doi: 10.3389/fpsyt.2021.625355.
 7. Wieczorek T, Kołodziejczyk A, Ciułkowicz M, Maciaszek J, Misiak B, Rymaszewska J, Szcześniak D. Class of 2020 in Poland: Students’ Mental Health during the COVID-19 Outbreak in an Academic Setting. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2021; 18(6):2884. https://doi.org/10.3390/ijerph18062884
 8. Fila-Witecka K, Senczyszyn A, Kołodziejczyk A, Ciułkowicz M, Maciaszek J, Misiak B, Szcześniak D, Rymaszewska J. Lifestyle Changes among Polish University Students during the COVID-19 Pandemic. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2021; 18(18):9571. https://doi.org/10.3390/ijerph18189571
 9. Ciułkowicz, M., Maciaszek, J., Misiak, B., Pałȩga, A., Rymaszewska, J., & Szcześniak, D. M. (2021). Coping Strategies and Psychopathological Responses Among Medical and Non-medical Professionals – a Cross-Sectional Online Survey. Frontiers in psychiatry, 12, 663224. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2021.663224
 10. Ciułkowicz M, Misiak B, Szcześniak D, Grzebieluch J, Maciaszek J, Rymaszewska J. The Portrait of Cyberchondria—A Cross-Sectional Online Study on Factors Related to Health Anxiety and Cyberchondria in Polish Population during SARS-CoV-2 Pandemic. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2022; 19(7):4347. https://doi.org/10.3390/ijerph19074347
 11. Maciaszek J, Pawłowski T, Hadryś T, Misiak B. Baseline depressive symptoms as predictors of efficacy and tolerability of the treatment with duloxetine: a network analysis approach. Front Psychiatry. 2023 Jun 16;14:1210289. doi: 10.3389/fpsyt.2023.1210289.

Udział w grantach i projektach badawczych:

 1. Kierownik grantu: Polimorfizm CYP 2D6 i CYP 1A2 a skuteczność i tolerancja duloksetyny w leczeniu depresji, projekt realizowany będzie w latach 2017-2020 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu „Diamentowy Grant”, 220 000PLN
 2. Główny wykonawca grantu badawczego: „The role of COMT, 5-HT1A, 5-HTTLPR, BDNF, DRD2 and DRD3 polymorphisms as predictive factors of transcranial magnetic stimulation in patients with a depressive episode – RCT trial.” projekt dla wybitnych doktorantów dofinansowany z projektu „Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu jako Regionalny Ośrodek Doskonałości w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu” realizowany od 2020 do 2022 roku, 50 000PLN.
 3. Kierownik projektu Narodowego Centrum Nauki NCN Preludium p.t.: „Koncepcja obciążenia allostatycznego jako próba zrozumienia biologicznych i psychopatologicznych konsekwencji kryzysu uchodźczego” o wartości 209 972 PLN.