Aleksandra Herrera-Sokołowska

Aleksandra Herrera-Sokołowska

neurolog
  • język polski
  • język angielski

Specjalista Neurolog od 2016 roku. Ukończyła Wydział Lekarski Akademii Medycznej we Wrocławiu w 2009 roku .Od 2011 roku pracuje w Oddziale Neurologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Gromkowskiego we Wrocławiu. W trakcie szkolenia specjalizacyjnego odbyła zagraniczne staże naukowe , m.in.w Mexico City i w Londynie . Jest członkiem polskich oraz międzynarodowych towarzystw neurologicznych . W 2016 roku zdała europejski egzamin specjalistyczny European Board of Neurology. Uczestniczka licznych zjazdów i konferencji naukowych, aktywny członek European Academy of Neurology. Zajmuje się leczeniem wszystkich schorzeń układu nerwowego, jednak najbardziej zainteresowana jest chorobami układu pozapiramidowego, padaczkami oraz chorobami naczyniowymi mózgu.