GRUPY WSPARCIA

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Treningi umiejętności społecznych to kompleksowy cykl zajęć, który wspomaga psychospołeczny rozwój Twojego dziecka.

mgr Marcelina Kopaczewska

Dla kogo? Dzieci w wieku 7- 13 lat
Cena: 600 zł za 4 spotkania
Częstotliwość spotkań: 1 raz w tygodniu po 50min

Treningi umiejętności społecznych to kompleksowy cykl zajęć, który wspomaga psychospołeczny rozwój Twojego dziecka. Wiemy jak ważne jest rozwijanie umiejętności miękkich już od najmłodszych lat. Dzięki nim dzieci będą miały większą pewność siebie. Co więcej, zwiększą się szanse na osiągnięcie sukcesów zarówno w relacjach z rówieśnikami, jak i w przyszłym życiu zawodowym. Uczestnictwo w treningu umiejętności społecznych może pomóc w rozwijaniu zdolności radzenia sobie z konfliktami i rozwiązywania problemów w sposób konstruktywny.

KORZYŚCI DLA RODZICA

Lepsze zrozumienie dziecka
Uczestnictwo w treningu umiejętności społecznych umożliwia rodzicom lepsze zrozumienie wyzwań, z jakimi dzieci się borykają, oraz pomaga w radzeniu sobie z różnymi sytuacjami społecznymi
Wsparcie w rozwoju emocjonalnym dziecka:
Trening umiejętności społecznych może pomóc w rozwijaniu umiejętności radzenia sobie z emocjami przez dzieci, co ułatwia rodzicom wspieranie ich rozwoju emocjonalnego.
Narzędzia do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami:
Dzięki treningom rodzice otrzymują praktyczne wskazówki i strategie, które mogą zastosować w trudnych sytuacjach społecznych związanych z dziećmi.
Wspólny język z dzieckiem:
Trening umiejętności społecznych pomaga rodzicom zrozumieć, jakie język i narzędzia są skuteczne w komunikacji z dzieckiem, co ułatwia budowanie pozytywnych relacji.
Skuteczniejsze wsparcie w szkole:
Rodzice, którzy są zaangażowani w treningi umiejętności społecznych, mogą lepiej wspierać swoje dzieci w radzeniu sobie z wyzwaniami szkolnymi, zwłaszcza w kontekście relacji z rówieśnikami.
Radość z obserwacji postępów dziecka:
Widzenie postępów w umiejętnościach społecznych swojego dziecka przynosi rodzicom satysfakcję i radość z obserwacji pozytywnego rozwoju.

KORZYŚCI DLA DZIECKA

Rozwój umiejętności interpersonalnych:
Dziecko zyskuje umiejętność nawiązywania i utrzymywania zdrowych relacji z rówieśnikami i dorosłymi.
Skuteczniejsza komunikacja:
Trening umiejętności społecznych pomaga dziecku w rozwijaniu umiejętności werbalnej i niewerbalnej komunikacji, co ułatwia porozumiewanie się z innymi.
Zarządzanie emocjami:
Dziecko uczy się rozpoznawania i radzenia sobie z własnymi emocjami, co sprzyja zdrowemu rozwojowi emocjonalnemu.
Wspólny język z dzieckiem:
Trening umiejętności społecznych pomaga rodzicom zrozumieć, jakie język i narzędzia są skuteczne w komunikacji z dzieckiem, co ułatwia budowanie pozytywnych relacji.
Zwiększona gotowość do współpracy:
Trening umiejętności społecznych sprzyja rozwijaniu umiejętności współpracy w grupie, co jest istotne zarówno w szkole, jak i w życiu codziennym.
Lepsze radzenie sobie ze stresem:
Dziecko zdobywa strategie radzenia sobie ze stresem, co jest ważne w sytuacjach wymagających szybkiej adaptacji.
Radość z interakcji społecznych:
Dziecko może doświadczać radości z udziału w interakcjach społecznych, co wpływa pozytywnie na ogólną jakość życia.
Znalezienie własnej tożsamości:
Trening umiejętności społecznych wspomaga dziecko w budowaniu własnej tożsamości i poczucia własnej wartości.

zapisz się

Imię
Nazwisko
Wiek dziecka
Email
Zostałeś zapisany na grupę!
There has been some error while submitting the form. Please verify all form fields again.

PSYCHOEDUKACJA – WARSZTATY DLA OSÓB Z DIAGNOZĄ ADHD

Warsztaty mają na celu dostarczenie praktycznej psychoedukacji dla osób z ADHD, pomagając im zrozumieć swoją diagnozę

mgr Marcelina Kopaczewska

Dla kogo? Dorośli z diagnozą ADHD
Cena: 800 zł za 8 spotkań
Częstotliwość spotkań: 1 raz w tygodniu po 90 min

Warsztaty mają na celu dostarczenie praktycznej psychoedukacji dla osób z ADHD, pomagając im zrozumieć swoją diagnozę, rozwijać umiejętności radzenia sobie oraz budować pozytywne strategie zarządzania uwagą.Warsztaty mają na celu nie tylko dostarczenie wiedzy, ale także stworzenie przestrzeni wspierającej, w której uczestnicy mogą dzielić się doświadczeniami i uczyć się od siebie nawzajem. Trener będzie aktywnie wspierał uczestników w procesie rozwoju i implementacji zdobytych umiejętności w życiu codziennym.

Oczekiwane Efekty po ukończeniu cyklu spotkań:

Zrozumienie własnej diagnozy i akceptacja siebie.
Rozwinięcie skutecznych strategii radzenia sobie z wyzwaniami związanymi z ADHD.
Poprawa umiejętności skupiania uwagi i zarządzania emocjami..
Zwiększenie pewności siebie w relacjach społecznych.
Posiadanie konkretnych narzędzi do organizacji codziennego życia.

ZAPISZ SIĘ

Imię
Nazwisko
Email
Zostałeś zapisany na grupę!
There has been some error while submitting the form. Please verify all form fields again.

GRUPA WSPARCIA DLA DDD/DDA

Grupa stanowi bezpieczną przestrzeń dla dorosłych dzieci alkoholików

mgr Marcelina Kopaczewska

Dla kogo? Dorosle Dzieci Alkoholików/ Dorosłe Dzieci z Domów Dysfunkcyjnych
Cena: 600zł za 4 spotkania
Częstotliwość spotkań: 1 raz w tygodniu po 120 min

Grupa stanowi bezpieczną przestrzeń dla dorosłych dzieci alkoholików, gdzie mogą dzielić się swoimi doświadczeniami, zrozumieć wpływ alkoholizmu rodziców na swoje życie i razem pracować nad zdrowym rozwojem oraz budowaniem stabilności emocjonalnej.Grupa jest miejscem odkrywania i rozwijania siły w trudnych doświadczeniach. Każdy uczestnik ma szansę na wzajemne wsparcie, zrozumienie i rozwijanie umiejętności potrzebnych do konstruktywnego budowania własnego życia. Prowadzenie grupy przez specjalistę pomaga zapewnić bezpieczne środowisko dla procesu terapeutycznego.

Co zyskasz dzięki grupie wsparcia dla DDA/DDD?

Zyskasz możliwość wyrażenia uczuć związanych z doświadczeniem alkoholizmu rodziców w bezpiecznym środowisku
Otrzymasz narzędzia pomagające w zrozumieniu wpływu alkoholizmu na relacje i samoocenę.
Poznasz techniki radzenia sobie ze stresem i emocjami.
Zyskasz pomoc w odnalezieniu własnej tożsamości poza wpływem alkoholizmu rodziców.
Nauczysz się jak budować zdrowe relacje

ZAPISZ SIĘ

Imię
Nazwisko
Email
Zostałeś zapisany na grupę!
There has been some error while submitting the form. Please verify all form fields again.