Diagnostyka autyzmu ADOS-2

Po długich konsultacjach z pedagogami i psychologami szkolnymi, zdaliśmy sobie sprawę z problemu jakim jest dostępność ośrodków, w których wykwalifikowani specjaliści przeprowadzają diagnostykę autyzmu na światowym poziomie. Wychodząc na przeciw potrzebom naszych młodych pacjentów, Centrum Medyczne Ginemedica nawiązało współpracę właśnie z takimi specjalistami, którzy przeprowadzają diagnostykę z wykorzystaniem protokołu do obserwacji zaburzeń ze spektrum autyzmu – ADOS-2, który jest uznawany za złoty standard w tego typu diagnostyce na całym świecie.

Co to takiego? Jak przebiega badanie? O tym przeczytacie poniżej.

Ten z niepozornie wyglądający zestaw, można by rzec zbiór zabawek, to tak naprawdę zestaw narzędzi, prowokujących badaną osobę do określonych zachowań społecznych, co pozwala na obserwowanie jej w trakcie naturalnie przebiegającej interakcji z badającym. ADOS ma charakter częściowo ustrukturyzowany. Wymaga posługiwania się wystandaryzowanym zestawem pomocy i kierowania się ściśle zdefiniowanymi kryteriami oceny, ale procedurę badania charakteryzuje znaczny stopień elastyczności.

Składa się z pięciu modułów (wersji) przeznaczonych dla badanych różniących się wiekiem i poziomem rozwoju ekspresji językowej. Na podstawie obserwacji diagnosta ocenia różne aspekty zachowania, reprezentujące pięć kategorii:

  • Język i komunikacja,
  • Wzajemność w interakcjach społecznych,
  • Zabawa/Wyobraźnia,
  • Zachowania stereotypowe i sztywne zainteresowania,
  • Inne zachowania odbiegające od normy.

Oprócz danych jakościowych w efekcie badania uzyskuje się wyniki ilościowe w dwu skalach: Afekt społeczny oraz Ograniczone i powtarzane zachowanie, a także wynik całkowity. Porównanie tego wyniku z odpowiednim dla danego modułu progiem odsiewowym pozwala na określenie, czy zachowanie badanego wskazuje, czy nie wskazuje na zaburzenia ze spektrum autyzmu, a w przypadku najmłodszych badanych (w wieku poniżej 31 miesięcy) – na określenie stopnia, w jakim zachowanie dziecka budzi niepokój. W odniesieniu do badanych w wieku powyżej 30 miesięcy oblicza się też na podstawie wyniku całkowitego wynik porównawczy, wyrażony w skali 1-10, wskazujący na nasilenie zaburzeń i pozwalający na porównania interindywidualne.

Badania prowadzone w ramach polskiej standaryzacji ADOS-2 wykazały dobrą rzetelność narzędzia, ocenianą na podstawie zgodności ocen sędziów, stabilności i zgodności wewnętrznej. Za trafnością polskiej wersji ADOS-2 przemawiają wysokie korelacje wyników z wynikami innych narzędzi do diagnozy autyzmu (Autism Diagnostic Interview i Social Communication Questionnaire) oraz istotne i duże różnice między grupą z rozpoznaniem autyzmu dziecięcego lub innych zaburzeń ze spektrum autyzmu a grupą kontrolną, obejmującą osoby z zaburzeniami spoza spektrum autyzmu oraz osoby rozwijające się typowo. Zadowalające okazały się wskaźniki czułości i specyficzności wyników.

We właściwych rękach ADOS-2 jest narzędziem, które posłuży zarówno do obserwacji dzieci, jak i dorosłych. W Centrum Medyczynym Ginemedica pracą z pacjentami, u których występuje podejrzenie autyzmu zajmują się mgr Kinga Ferenc oraz mgr Monika Czapka. Wszystkie dostęne terminy na konsultacjędo obu Pań znajdziecie pod przyciskiem Umów się przy opisach zawodowych naszych specjalistek.