mgr Małgorzata Bereś-Łapińska

mgr Małgorzata Bereś-Łapińska

psycholog dziecięcy
  • Польський

Nurt: Poznawczo-behawioralny. Praca z ciałem i ruchem.

Doświadczenie: Magister psychologii ze specjalnością psychologia kliniczna i wychowawcza dzieci i młodzieży (Uniwersytet Wrocławski). Przygotowanie pedagogiczne zdobyła w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego. Jest także certyfikowanym Terapeutą Integracji Sensorycznej (szkoliła się w Fundacji Promyk Słońca we Wrocławiu), Nauczycielem Choreoterapii z elementami arteterapii oraz Trenerem Umiejętności Społecznych.

Swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała w trakcie praktyk w Centrum Neuropsychiatrii Neuromed, gdzie prowadziła zajęcia z wykorzystaniem choreoterapii z dziećmi w wieku 7-10 r. ż. (głównie z nadpobudliwością psychoruchową), a także w prywatnym przedszkolu i obecnie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, gdzie prowadzi: zajęcia indywidualne, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, konsultacje dla rodziców i wsparcie dla nauczycieli. Współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi specjalistami.

Leczenie: Postrzega małego człowieka jako całość. Jej praca polega zatem na przyjrzeniu się zarówno jego trudnościom jak i warunkom wzrostu, potencjałowi dziecka z uwzględnieniem czynników genetycznych, kulturowych, czy społecznych. Wspólnie z Rodzicami szuka przyczyn zachowania dziecka oraz możliwych sposobów jego zmiany lub/i ukojenia emocji Rodzica i Dziecka. Wyznaje zasadę, że to rodzic jest ekspertem od swojego dziecka, ona natomiast może pomóc mu odkryć to, co nie zostało jeszcze odkryte, poznać dziecko z innej strony.

W swojej pracy wykorzystuje techniki poznawczo-behawioralne. Bliska jest mi także metoda NVC (Porozumienia bez przemocy) oraz praca z ciałem i ruchem, z uwzględnieniem neurofizjologii człowieka. Wspiera rodziców w zwiększaniu ich kompetencji rodzicielskich, rozmawia o normach rozwojowych, zgłasza zaobserwowane trudności i możliwości zmian, a także potrzebę konsultacji z innymi specjalistami. Jednak przede wszystkim daje możliwość rozmowy i wysłuchania zarówno swoim małym pacjentom, jak też ich Rodzicom.

Szkolenia i prace naukowe: Systematycznie inwestuje w rozwój osobisty i zawodowy, uczestnicząc w kursach i szkoleniach.

Inne: W pracy kieruje się etyką zawodu psychologa. Uczestniczy w superwizjach koleżeńskich.