lek. Lucyna Bolanowska

lek. Lucyna Bolanowska

psychiatra
  • Польський
  • Англійський
  • Іспанський

Specjalizacja: Specjalista psychiatrii.

Doświadczenie: Na co dzień pracuje w ramach programu zintegrowanych działań zdrowotnych w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem choroby psychicznej oraz udziela ambulatoryjnych konsultacji psychiatrycznych. Ukończyła I stopień studiów podyplomowych w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej SWPS we Wrocławiu.

Leczenie: W ramach konsultacji często wykorzystuje techniki terapeutyczne jednak nie prowadzi regularnej psychoterapii.

Szkolenia i prace naukowe: Stale podnosi swoje kwalifikacje, aby zapewnić pacjentom możliwie najlepszą opiekę psychiatryczną.

Członkostwo: Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.