lek. Jurand Silicki

lek. Jurand Silicki

radiolog
  • Польський
  • Англійський

Specjalizacja: Lekarz w trakcie specjalizacji z radiologii i diagnostyki obrazowej.

Doświadczenie: Specjalizacje realizuje w zakładzie Radiologii Ogólnej i Pediatrycznej. Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Uczestnik studiów doktoranckich.

Leczenie: Posiada certyfikat umiejętności w zakresie diagnostyki ogólnej USG wydanego przez Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne.

Szkolenia i prace naukowe: Stale podnosi kompetencje zawodowe uczestnicząc w licznych szkoleniach i kursach z diagnostyki ultrasonograficznej.