dr n. med. Mateusz Patyk

dr n. med. Mateusz Patyk

specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
  • Польський
  • Англійський

Specjalizacja: Specjalista radiologii.

Doświadczenie: Studia medyczne ukończył na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. W 2022r. uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. Został wyznaczony do prowadzenia badań USG u noworodków na oddziale Neonalotogii (przy. Ul. Chałubińskiego). Pełni dyżury medyczne z zakresu radiologii pediatrycznej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym przy ul. Borowskiej, gdzie wykonywane są badania m.in. dla oddziału Chirurgii Dziecięcej, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego czy Kliniki Hematologii Dziecięcej.

Leczenie: W pracy zawodowej od kilku lat samodzielnie wykonuje liczne badania USG zarówno u dzieci w każdym wieku i dorosłych.

Główny obszar zainteresowań: Swoje zainteresowania naukowe i zawodowe koncentruje wokół radiologii, chorób płuc oraz chorób wieku dziecięcego.

Szkolenia i prace naukowe: W ostatnich latach duży nacisk i zaangażowanie kieruje na diagnostykę chorób wieku dziecięcego. Kompetencje z zakresu diagnostyki obrazowej podnosi uczestnicząc w kursach i konferencjach branżowych.

Inne: Podczas studiów dwukrotnie otrzymał nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe w dziedzinie nauk medycznych. Był również beneficjentem nagrody Diamentowy Grant, dzięki której w latach 2014-2018 byłem kierownikiem projektu badawczego pt. “Przydatność Wirtualnej Bronchoskopii Tomografii Komputerowej w ocenie dróg oddechowych u pacjentów z astmą oskrzelową.”