Paulina Najgrodzka

Paulina Najgrodzka

radiolog
  • Польский
  • Английский

Lekarz specjalista Radiologii i Diagnostyki Obrazowej. Dyplom lekarza medycyny z wynikiem bardzo dobrym uzyskała na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu w 2013 roku. Stopień doktorski z wyróżnieniem uzyskała w 2019r, jej rozprawa doktorska dotyczyła zastosowania badania ultrasonograficznego płuc u dzieci z pierwotnymi niedoborami odporności. Do celów rozprawy doktorskiej przebadała łącznie 220 dzieci z PNO jak i dzieci z zapaleniami płuc. Zainteresowania skupia wokół szeroko pojętej diagnostyki ultrasonograficznej dzieci i dorosłych. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji oraz doniesień zjazdowych. Jest lekarzem specjalistą w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej, ze zdanym Europejskim Egzaminem Specjalizacyjnym z Radiologii (EDiR), swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam w lecznictwie szpitalnym i ambulatoryjnym. Posiada certyfikat umiejętności w zakresie diagnostyki ogólnej USG wydanego przez Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne. W trakcie szkolenia odbyła liczne dyżury medyczne a także staże kierunkowe w wyspecjalizowanych placówkach medycznych. Uczestniczyła w kursach z zakresu ultrasonografii wielonarządowej.