mgr Ewelina Zabielska

mgr Ewelina Zabielska

психолог
  • Польский
  • Английский

Nurt: Racjonalna Terapia Zachowania (z nurtu poznawczo-behawioralnego).

Specjalizacja: Psycholog i certyfikowany praktyk Dialogu Motywującego.

Doświadczenie:  Ukończyła studia na specjalności klinicznej na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS, dzięki temu jest bardzo dobrze przygotowana do wspierania klientów w różnych trudnych życiowych sytuacjach. Posiada również wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie wspierania osób dorosłych poprzez coaching oraz mentoring, głównie w zakresie wypalenia zawodowego, pracoholizmu oraz odnajdywania swojej ścieżki zawodowej. Współpracuje z Uniwersytetem Wrocławskim, Collegium Humanum oraz WSB we Wrocławiu, jako wykładowca oraz praktyk, wspierający młodzież na ścieżce edukacyjnej.

Leczenie: Jest psychologiem pracującym z osobami dorosłymi oraz młodzieżą. W codziennej pracy wspiera proces diagnostyczny osób z zaburzeniami koncentracji uwagi, nadaktywności psychoruchowej i nadmiernej impulsywności (ADD, ADHD) oraz zaburzeń osobowości. Prowadzi również trening oparty na budowaniu nowych kompetencji osób ze zdiagnozowanym ADHD, ADD. W swojej pracy bazuje na zasobach oraz wsparcie opieram na stosowaniu prakty z zakresu racjonalnej terapii zachowań i dialogu motywującym, dzięki którym pomaga klientom w zmianie zachowań, postaw i aktualnie doświadczanych trudności życiowych.

Szkolenia i prace naukowe: Regularnie podnosi swoje kwalifikacje poprzez szkolenia oraz udział w projektach edukacyjnych.

Inne: Jako certyfikowany praktyk Dialogu Motywującego gwarantuje pełny profesjonalizm i pełne zaangażowanie w trakcie współpracy z klientem. Ponadto w codziennej pracy kieruje się zasadami Kodeksu Etycznego Psychologa.