mgr Dorota Karasińska

mgr Dorota Karasińska

детский психолог
  • Польский

Nurt: Systemowy.

Specjalizacja: Psycholog oraz psychoterapeuta w trakcie certyfikacji.

Leczenie: Prowadzi terapię indywidualna dzieci i i młodzieży, jak również prowadzi konsultacje wychowawcze z rodzicami. Pracuje głównie w nurcie systemowym, jednak często wykorzystuje również metody pracy zaczerpnięte z innych nurtów terapeutycznych. W terapii dzieci często ściśle współpracuje z rodzicami lub opiekunami dziecka. Świadczy pomoc w zakresie: zaburzeń emocji i zachowania, zaburzeń lękowych, zaburzeń relacji, zaburzeń opozycyjno-buntowniczych.