Julian Maciaszek

Julian Maciaszek

психиатр
  • Польский
  • Английский

Absolwent Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Na co dzień pracuje w oddziale stacjonarnym  Kliniki Psychiatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego  we Wrocławiu, gdzie zdobywa doświadczenie zawodowe w ramach szkolenia specjalizacyjnego z zakresu psychiatrii. Nieustannie poszerza swoją wiedzę i umiejętności poprzez uczestnictwo w szkoleniach oraz konferencjach naukowych poświęconych tematyce zdrowia psychicznego. Poza działalnością kliniczną zaangażowany jest także w aktywność naukowo-dydaktyczną. Pracuje jako asystent w Katedrze i Klinice Psychiatrii gdzie prowadzi zajęcia dydaktyczne oraz badania naukowe. Jego zainteresowania badawcze obejmują między innymi zastosowanie biologicznych metod leczenia w psychiatrii, ze szczególnym uwzględnieniem przezczaszkowej stymulacji magnetycznej.