Dorota Karasińska

Dorota Karasińska

psycholog dziecięcy
  • Польский

Psycholog oraz terapeuta systemowy w trakcie certyfikacji. Prowadzi terapię indywidualna dzieci i i młodzieży, jak również prowadzi konsultacje wychowawcze z rodzicami. Pracuje głównie w nurcie systemowym, jednak często wykorzystuje również metody pracy zaczerpnięte z innych nurtów terapeutycznych. W terapii dzieci często ściśle współpracuje z rodzicami lub opiekunami dziecka.

Świadczy pomoc w zakresie: zaburzeń emocji i zachowania, zaburzeń lękowych, zaburzeń relacji, zaburzeń opozycyjno-buntowniczych.