Daniel Dominik

Daniel Dominik

psychiatra
  • Польский

Absolwent Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, lekarz psychiatra w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu. Oprócz doświadczenia klinicznego w pracy z pacjentami kładzie nacisk na stałe podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych, również poprzez udział w konferencjach i kursach szkoleniowych. W kontakcie terapeutycznym skupiony przede wszystkim na kwestii jak najlepszego wzajemnego zrozumienia, atmosferze szczerości i otwartości oraz takim doborze terapii, by była ona zarówno skuteczna, jak i dobrze tolerowana.