Image

ADHD, czyli zespół nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi, jest zaburzeniem często utożsamianym z dzieci. Jednak warto podkreślić, że problem ten dotyczy także dorosłych. Wraz z wiekiem pacjenta obraz kliniczny zaburzeń ulega zmianie, choć jest w pewnym stopniu podobny do obserwowanego u dzieci. Co istotne, dostępne są odpowiednie i efektywne metody diagnozowania i leczenia ADHD u dorosłych. Wystarczy sięgnąć po pomoc wykwalifikowanego psychiatry, który szkolił się w kierunku tego rodzaju zaburzeń.

Lekarze


Cennik

Konsultacje

Konsultacja psychiatryczna200zł
Konsultacja psychiatryczna
dr hab. Błażej Misiak
280zł
Konsultacja psychiatryczna pierwszorazowa
dr Ewa Tylko, dr Natalia Bekisz
240 zł
Diagnostyka ADHD dorosłych250 zł
ADHD diagnosis in English
mgr Maja Lasota
300 zł
PAKIET: Diagnostyka ADHD dzieci
wykonuje psycholog
1500 zł
PAKIET: Badanie rozwoju i inteligencji IDS-2
wykonuje psycholog
750 zł

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są objawy ADHD u dorosłych?

Deficyt uwagi u dorosłych przejawia się jako nadmierna jej rozpraszalność, trudności z właściwą organizacją aktywności, tendencja do spóźniania się. Inne cechy, to skłonność do nudzenia się, potrzeba ciągłych zmian oraz trudności w podejmowaniu decyzji. Dorosłych z ADHD cechuje też chwiejność nastroju i nagłe wybuchy złości. Objawy te skutkują częstymi zmianami pracy (z dużym ryzykiem jej utraty) i niestabilnością związków międzyludzkich. Osoby cierpiące na to zaburzenie zwykle nie wykorzystują w pełni swoich możliwości, a ich relacje z bliskimi są utrudnione – na przykład z powodu niezdolności do słuchania partnera z uwagą, szybkiego i częstego denerwowania się oraz przerywania rozmów. Osoby z wysokim ilorazem inteligencji i wysokim statusem socjoekonomicznym mogą sobie radzić lepiej, a to z powodu dysponowania lepszymi strategiami kompensującymi.