Image

ADHD, czyli zespół nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi, jest zaburzeniem często utożsamianym z dzieci. Jednak warto podkreślić, że problem ten dotyczy także dorosłych. Wraz z wiekiem pacjenta obraz kliniczny zaburzeń ulega zmianie, choć jest w pewnym stopniu podobny do obserwowanego u dzieci. Co istotne, dostępne są odpowiednie i efektywne metody diagnozowania i leczenia ADHD u dorosłych. Wystarczy sięgnąć po pomoc wykwalifikowanego psychiatry, który szkolił się w kierunku tego rodzaju zaburzeń.

Lekarze


Cennik

Konsultacje

Konsultacja psychiatryczna150 zł
Konsultacja psychiatryczna
dr hab. Błażej Misiaj
200 zł
Konsultacja psychiatryczna pierwszorazowa
dr Ewa Tylko, dr Natalia Bekisz
200 zł
PAKIET: Badanie rozwoju i inteligencji IDS-2
mgr Monika Czapka
750 zł

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są objawy ADHD u dorosłych?

Deficyt uwagi u dorosłych przejawia się jako nadmierna jej rozpraszalność, trudności z właściwą organizacją aktywności, tendencja do spóźniania się. Inne cechy, to skłonność do nudzenia się, potrzeba ciągłych zmian oraz trudności w podejmowaniu decyzji. Dorosłych z ADHD cechuje też chwiejność nastroju i nagłe wybuchy złości. Objawy te skutkują częstymi zmianami pracy (z dużym ryzykiem jej utraty) i niestabilnością związków międzyludzkich. Osoby cierpiące na to zaburzenie zwykle nie wykorzystują w pełni swoich możliwości, a ich relacje z bliskimi są utrudnione – na przykład z powodu niezdolności do słuchania partnera z uwagą, szybkiego i częstego denerwowania się oraz przerywania rozmów. Osoby z wysokim ilorazem inteligencji i wysokim statusem socjoekonomicznym mogą sobie radzić lepiej, a to z powodu dysponowania lepszymi strategiami kompensującymi.