Image

ADHD, czyli zespół nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi, jest zaburzeniem często utożsamianym z dzieci. Jednak warto podkreślić, że problem ten dotyczy także dorosłych. Wraz z wiekiem pacjenta obraz kliniczny zaburzeń ulega zmianie, choć jest w pewnym stopniu podobny do obserwowanego u dzieci. Co istotne, dostępne są odpowiednie i efektywne metody diagnozowania i leczenia ADHD u dorosłych. Wystarczy sięgnąć po pomoc wykwalifikowanego psychiatry, który szkolił się w kierunku tego rodzaju zaburzeń.

Lekarze


Cennik

Konsultacje

Konsultacja psychiatryczna200 zł
Konsultacja psychiatryczna - pierwszorazowa
dr Natalia Bekisz, dr Ewa Tylko, dr Filip Stramecki
240 zł
Konsultacja psychiatryczna profesorska prof. Błażej Misiak280 zł
Diagnostyka ADHD dorosłych
wykonuje psycholog lub psychiatra
250 zł
PAKIET: Diagnostyka ADHD dzieci
wykonuje psycholog
1500 zł
PAKIET: Badanie rozwoju i inteligencji IDS-2
wykonuje psycholog
750 zł

Angielski

Konsultacja psychiatryczna w języku angielskim240 zł
Konsultacja psychiatryczna w języku angielskim dr Ewa Tylko260 zł
Konsultacja psychiatryczna w języku angielskim prof. Błażej Misiak300 zł
ADHD diagnosis in English
mgr Maja Lasota
300 zł

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są objawy ADHD u dorosłych?

Deficyt uwagi u dorosłych przejawia się jako nadmierna jej rozpraszalność, trudności z właściwą organizacją aktywności, tendencja do spóźniania się. Inne cechy, to skłonność do nudzenia się, potrzeba ciągłych zmian oraz trudności w podejmowaniu decyzji. Dorosłych z ADHD cechuje też chwiejność nastroju i nagłe wybuchy złości. Objawy te skutkują częstymi zmianami pracy (z dużym ryzykiem jej utraty) i niestabilnością związków międzyludzkich. Osoby cierpiące na to zaburzenie zwykle nie wykorzystują w pełni swoich możliwości, a ich relacje z bliskimi są utrudnione – na przykład z powodu niezdolności do słuchania partnera z uwagą, szybkiego i częstego denerwowania się oraz przerywania rozmów. Osoby z wysokim ilorazem inteligencji i wysokim statusem socjoekonomicznym mogą sobie radzić lepiej, a to z powodu dysponowania lepszymi strategiami kompensującymi.