Paweł Chmielewski

Paweł Chmielewski

psychiatra
  • język polski
  • język angielski

Pracuje i stara się pomóc osobom dorosłym, które z racji życiowej sytuacji lub choroby wymagają wsparcia terapeutycznego ze strony psychiatry – w formie diagnostyki, terapii farmakologicznej lub skierowania do specjalistycznego ośrodka. Jako lekarz jest w stanie wesprzeć osoby, które borykają się z fizycznymi następstwami zaburzeń emocjonalnych – cierpią na przemęczenie, bezsenność, kłopoty z odżywianiem. W swojej pracy podchodzi do pacjenta kompleksowo – często medycznie uzupełniając psychoterapię. W kręgu jego szczególnych zainteresowań leżą zaburzenia znane pod ogólnym hasłem uzależnień behawioralnych, a także wpływ nowych technologii – smartfonów, Internetu – na funkcjonowanie człowieka (spędzanie wolnego czasu, utrzymywanie aktywności i relacji). Jest szczególnie czuły na problemy i otwarty na pracę z każdym człowiekiem niezależnie od rasy, płci, orientacji seksualnej. Swoją wiedzę kliniczną pogłębiam pracując na etacie asystenckim w Oddziale V Ogólnopsychiatrycznym Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu, wcześniej także w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu. Współpracuje w charakterze wykładowcy z Instytutem Psychologii Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu.