Paulina Klimczak

Paulina Klimczak

Psycholog, psychoterapeuta
  • język polski

Psycholog oraz psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie SWPS oraz pedagogikę na Uniwersytecie Wrocławskim. Obecnie uczestniczy w 4-letnim szkoleniu w terapii poznawczo-behawioralnej w CTPB w Warszawie, którego program dostosowany jest do standardów wyznaczonych przez European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT). Posiada doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi doświadczającymi choroby psychicznej oraz będącymi w trudnej sytuacji życiowej. Doświadczenie zdobywała w organizacjach pozarządowych Centrum Praw Kobiet oraz Fundacji NON LICET, Środowiskowym Domu Samopomocy typu A dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej Curatus oraz w poradniach zdrowia psychicznego. Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych w nurcie poznawczo-behawioralnym oraz interwencję kryzysową. Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji.