Natalia  Skumiał

Natalia Skumiał

psycholog, psychoterapeuta
  • język polski

Nurt: Psychodynamiczno-psychoanalityczny z elementami pracy z ciałem.

Specjalizacja: Psycholog oraz psychoterapeuta w trakcie certyfikacji.

Doświadczenie: Psychoterapeutka w trakcie ostatniego roku Całościowego Czteroletniego Kursu Psychoterapii Akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz Polskie Towarzystwo Psychologiczne przygotowującego do certyfikacji zawodu psychoterapeutki oraz absolwentka Instytutu Psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w Poradniach Zdrowia Psychicznego, w Krakowskim Instytucie Psychoterapii, w Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej, w przychodni Promyk Słońca oraz udzielając pomocy psychologicznej w placówce edukacyjnej w nurcie montessoriańskim.

Leczenie: Wiodący nurt jej pracy pozwala na dogłębne zrozumienie złożoności problemu natury psychicznej. Pomaga dotrzeć do pierwotnych źródeł trudności przyczyniających się do cierpienia w tu i teraz. Dzięki temu wzrasta poczucie sprawstwa, które umożliwia zmianę prowadzącą do pełni życiowego wzrostu. Psychoterapia to przede wszystkim podróż w głąb samego siebie. W tej podróży towarzyszy i wspiera w przeżyciu tego, co potrzebne by komfort i jakość życia mogły się poprawić. W proces psychoterapii włącza elementy pracy z ciałem. Ciało, umysł i emocje tworzą spójną całość. Na skutek trudnych, czy traumatycznych doświadczeń często dochodzi do dysharmonii. Holistyczna praca wzmacnia integrację, zwiększając poczucie żywotności.

Wspiera głównie osoby w wieku wczesnej dorosłości, które doświadczają;
• trudności tożsamościowych oraz osobowościowych; w tym zaburzenia osobowości,
• trudności emocjonalnych; w tym zaburzenia nastroju, również z tendencjami samobójczymi,
• stanów lękowych; w tym zaburzenia nerwicowe oraz
• spektrum objawów psychosomatycznych.

Szkolenia: Brała udział w treningu własnym; Self-Experience w wymiarze 220 godzin, realizowanym przez certyfikowanych psychoterapeutów i superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, którego celem było rozwinięcie samoświadomości i analizy własnego funkcjonowania w relacji psychoterapeutycznej.

Inne: Psychoterapia to skuteczna forma leczenia, jak również spotkanie dwóch osób. Zapraszamy na pierwsze konsultacje w celu poznania się, omówienia problematyki oraz podjęcia decyzji o dalszym procesie psychoterapii. Dbając o etykę i bezpieczeństwo wykonywanego zawodu swoją pracę poddaje superwizji.