Monika Maćkowiak (Czapka)

Monika Maćkowiak (Czapka)

pedagog specjalny ADOS-2, psycholog
  • język polski

Psycholog, pedagog specjalny, certyfikowany diagnosta ADOS-2.
Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS we Wrocławiu. Posiada przygotowanie pedagogicznego oraz kwalifikacje z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Doświadczenie zawodowe zdobywała w przedszkolach integracyjnych oraz terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju. Pracowała także jako wykładowca na Uniwersytecie SWPS prowadząc zajęcia z zakresu psychologii rozwoju. Prowadziła warsztaty dla rodziców dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu na temat sposobów wspierania rozwoju społecznego dzieci w codziennym życiu. Aktualnie związana zawodowo z Niepubliczną Szkołą Podstawową dla dzieci z autyzmem Kolorowa Akademia we Wrocławiu, gdzie prowadzi zajęcia indywidualne dla dzieci. Ponadto współpracuje z Fundacją Krok po Kroku w Oławie zajmując się diagnozą i terapią grupową oraz indywidualną dzieci z ASD, FAS i innymi wyzwaniami rozwojowymi.
W pracy koncentruje się na potrzebach rozwojowych dzieci, które determinują całokształt kompleksowych oddziaływań terapeutycznych. W terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu skupia się na rozwoju relacji, by na jej podstawie rozwijać ich indywidualny potencjał i wspomagać funkcjonowanie w życiu codziennym.

W Centrum Ginemedica zajmuje się diagnozą i oceną objawów autyzmu z wykorzystaniem testu ADOS-2.