mgr Sofiia Fostiak

mgr Sofiia Fostiak

psychoterapeuta
  • język polski
  • język angielski
  • język ukraiński

Nurt: Psychodynamiczny.

Specjalizacja: Psychoterapeuta w trakcie specjalizacji z psychoanalizy indywidualnej oraz grupowej.

Doświadczenie: Absolwentka Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego im. D. Halytskiego (Lwów, Ukraina). Przechodzi obecnie szkolenie teoretyczne jako psychoterapeuta we Lwowskim Instytucie Psychoanalitycznym Zdrowia Psychicznego oraz zdobywa doświadczenie w psychoanalitycznej terapii grupowej w Truskawieckiej Szkole Psychoterapii. Ścieżkę zawodową zaczęła w 2020 roku we Lwowskim Obwodowym Szpitalu Psychoneurologicznym, obecnie przyjmuje pacjentów w Ginemedice oraz prowadzi prywatną praktykę lekarską i psychoterapeutyczną.

Leczenie: Główne problemy, z którymi pracuje psychoterapeutycznie: depresja i lęki, kryzysy, problemy w związkach, trudności w zrozumieniu własnych emocji, fobie, zespół stresu pourazowego, zaburzenia osobowości, wspierająca psychoterapia przy chorobach psychicznych.

Szkolenia i prace naukowe: Zajmowała się badaniem współwystępowania depresji i lęku w stwardnieniu rozsianym, a także studiowała występowanie zaburzeń psychosomatycznych w ogólnej praktyce medycznej. Uczestniczka i prelegentka międzynarodowych konferencji, 2019 – laureatka grantu RECOOP HST od Cedars-Sinai Medical Center (Los Angeles, CA, USA).

Inne: Filozofia pracy Sofii polega na holistycznym podejściu do leczenia zaburzeń psychicznych, połączeniu psychiatrycznej wiedzy i psychodynamicznego rozumienia przeżyć pacjenta.

Prowadzi psychoterapię w języku polskim, ukraińskim i angielskim.