mgr Monika Minicz | Psycholog, Psycholog dziecięcy, i Psychoterapeuta

Biskupia 6B

Postać przedstawiająca magister Monikę Minicz

Doświadczenie zawodowe

Nurt: Poznawczo-behawioralny; w trakcie szkolenia z psychoterapii Gestalt.

Specjalizacja: Psycholog oraz psychoterapeuta w trakcie certyfikacji.

Doświadczenie: Ukończyła psychologię (specjalność kliniczna) na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu, pedagogikę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz Studium Terapii Dzieci i Młodzieży. Obecnie uczestniczy w 4-letnich studiach podyplomowych z Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej, a także w Ośrodku Edukacji Psychologicznej we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in na Oddziale Psychiatrycznym (stacjonarnym i dziennym) w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu, Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Neuromedzie oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego.

Zajmuje się leczeniem

Leczenie: Prowadzi terapię indywidualną młodzieży (od 12 r.ż) oraz osób dorosłych. Pracuje z osobami cierpiącymi na zaburzenia lękowe (lęk uogólniony, lęk o zdrowie, napady paniki, fobia społeczna, fobie proste), zespół stresu pourazowego (PTSD), zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (OCD), zaburzenia nastroju (depresja), snu (bezsenność) oraz zaburzenia osobowości. Pomaga również osobom doświadczającym problemów w relacjach, kryzysów życiowych, stresu, borykających się z niską samooceną. Bazuje na metodach poznawczo-behawioralnych oraz humanistycznych związanych z akceptacją i zaangażowaniem. Metody pracy dobiera indywidualnie, tak aby prowadziły do rozwiązania problemu.

Szkolenia i prace naukowe

Szkolenia: Podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych szkoleniach, m.in. z diagnozy i leczenia zaburzeń potraumatycznych (PTSD), Terapii Schematów (Akredytowane przez ISST), Dialektyczno-Behawioralnej (DBT).

Inne: W procesie terapeutycznym ważny jest dla niej autentyczny kontakt z drugim człowiekiem. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.