mgr Daria Neumann | Psycholog i Psychoonkolog

Sienkiewicza 28B/1 Podwale 83/9

Doświadczenie zawodowe

Specjalizacja: Psycholog, psychoonkolog.

Doświadczenie: Jest absolwentką Uniwersytetu Opolskiego na kierunku Psychologia. Ukończyła studia podyplomowe na Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku Psychoonkologia kliniczna. Jest w trakcie 4-ro letniej specjalizacji z Psychologii klinicznej dzieci i młodzieży realizowanej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr. 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu.

Jest certyfikowanym diagnostą Skali Inteligencji Stanford-Binet 5 oraz certyfikowanym trenerem Treningu Umiejętności Społecznych i trenerem Treningu Kontroli Złości.

Zajmuje się leczeniem

Leczenie: Prowadzi terapię psychologiczną dla dzieci (od 3 r.ż.) i młodzieży w Spektrum Autyzmu, w Zespole Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną, z ADHD oraz z zaburzeniami zachowania. Udzielam konsultacji psychologicznych i psychoedukacji dla rodziców oraz rodzin dzieci i młodzieży neurorozwojowych. Prowadzi konsultacje i udziela wsparcia psychologicznego z zakresu psychoonkologii, trudności emocjonalnych osób dorosłych, trudności w małżeństwie (indywidualnie lub para), zaburzeń nastroju, zaburzeń adaptacyjnych. Przeprowadza badanie inteligencji oraz funkcji poznawczych.

Główny obszar zainteresowań: Specjalizuje się w diagnostyce i terapii dzieci oraz młodzieży z zaburzeniami neurorozwojowymi.

Szkolenia i prace naukowe

Inne: W swojej pracy kładzie nacisk na dobro dziecka, umożliwiając mu jak najlepsze funkcjonowanie w środowisku. W prowadzonej terapii kieruje się holistycznym i indywidualnym podejściem do każdego pacjenta – konsultacje z rodzicem, ułożenie indywidualnego planu terapii dostosowanego do potrzeb dziecka i rodzica, prowadzenie terapii popartej dowodami naukowymi w oparciu o nowoczesne i przyjazne dziecku narzędzia terapeutyczne.