mgr Angelika Paruch | Psycholog dziecięcy

Sienkiewicza 28B/1

Postać przedstawiająca magistra Angelikę Paruch

Doświadczenie zawodowe

Specjalizacja: Psycholog dziecięcy.

Doświadczenie: Absolwentka Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Ukończyła studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego oraz z praktycznej diagnozy psychologicznej. Pracowała m.in. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świdnicy i w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dzierżoniowie.

Zajmuje się leczeniem

Leczenie: Pracuje z dziećmi do 6 r.ż. oraz ich rodzicami. Pomaga im radzić sobie z trudnymi zachowaniami i emocjami, odkrywać ich zasoby oraz rozwijać w sobie wysokie poczucie własnej wartości.

Prowadzi:

 • konsultacje psychologiczne dla dzieci lub rodziców,
 • konsultacje z zakresu mutyzmu wybiórczego, 
 • interwencje kryzysowe,
 • wsparcie w problemowych zachowaniach seksualnych dzieci,
 • wsparcie psychologiczne dzieci i młodzieży z diagnozą ADHD i spektrum autyzmu,
 • terapię wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (dla rodziców),

Szkolenia i prace naukowe

Szkolenia: Przeszła szkolenia z zakresu mutyzmu wybiórczego, problemowych zachowań seksualnych u dzieci, moczenia i zaparć nawykowych. Ukończyła liczne kursy, m.in.:

 • „Wprowadzenie do pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą w nurcie poznawczym”
 • „Problemowe zachowania seksualne w dzieciństwie”
 • „Gry i zabawy rozwijające umiejętności społeczne”
 • „Cykl wykładów o tematyce psychologiczno-pedagogicznej i zdrowotnej”
 • „Organizowanie i prowadzenie grup wsparcia z elementami psychoterapii”
 • „Podstawy psychologii kryzysu i problemów emocjonalnych człowieka z technikami twórczego myślenia w procesie terapeutycznym”
 • „Ochrona zdrowia psychicznego – przeciwdziałanie depresji i samobójstwom wśród dzieci i młodzieży”
 • „Dziecko z autyzmem – sposoby pracy i budowanie relacji podczas zajęć”

Inne: Ma głębokie zrozumienie każdej sytuacji oraz emocji z nią związanych. Wie też, że zmaganie się z problemami może być doświadczeniem izolującym. Ważne dla niej jest, aby każdy, kto przechodzi przez trudności i potrzebuje wsparcia, miał to z mojej strony zapewnione. Tym samym ogromną satysfakcję sprawia jej obserwowanie „dobrych zmian” w dziecku i całym systemie rodzinnym.