Mateusz Patyk

Mateusz Patyk

lekarz w trakcie specjalizacji z radiologii i diagnostyki obrazowej
  • język polski
  • język angielski

Lekarz radiolog w Zakładzie Radiologii Ogólnej i Pediatrycznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Od początku studiów swoje zainteresowania naukowe i zawodowe koncentruje wokół radiologii, chorób płuc oraz chorób wieku dziecięcego.

Studia medyczne ukończył na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Podczas studiów dwukrotnie otrzymał nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe w dziedzinie nauk medycznych. Był również beneficjentem nagrody Diamentowy Grant, dzięki której w latach 2014-2018 byłem kierownikiem projektu badawczego pt. „Przydatność Wirtualnej Bronchoskopii Tomografii Komputerowej w ocenie dróg oddechowych u pacjentów z astmą oskrzelową.”. W ostatnich latach duży nacisk i zaangażowanie kieruje na diagnostykę chorób wieku dziecięcego. Kompetencje z zakresu diagnostyki obrazowej podnosi uczestnicząc w kursach i konferencjach branżowych.

W pracy zawodowej od kilku lat samodzielnie wykonuje liczne badania USG zarówno u dzieci w każdym wieku i dorosłych. Został wyznaczony do prowadzenia badań USG u noworodków na oddziale Neonalotogii (przy. Ul. Chałubińskiego). Pełni dyżury medyczne z zakresu radiologii pediatrycznej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym przy ul. Borowskiej, gdzie wykonywane są badania m.in. dla oddziału Chirurgii Dziecięcej, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego czy Kliniki Hematologii Dziecięcej.