Marta  Łysoń

Marta Łysoń

psycholog, psychoterapeuta
  • język polski

Psycholog, psychoterapeuta. Ukończyłam studia magisterskie w dwóch specjalnościach Psychologia Stosunków Międzykulturowych oraz Społeczna Psychologia Kliniczna na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, Podyplomowe Studia z Diagnozy i Rehabilitacji Neuropsychologicznej na UMSC w Lublinie.

Posiadam ugruntowane doświadczenie w pracy klinicznej z dziećmi i młodzieżą oraz dorosłymi. Od 2010 r. pracuję w obszarze psychiatrii dziecięco-młodzieżowej zajmując się diagnozą psychologiczną i terapią dzieci i młodzieży oraz ich rodzin. Równolegle szkoliłam się i rozwijałam swoje zainteresowania związane z neuropsychologią oraz psychoterapią poznawczo-behawioralną. Od 2013 r. konsultuję neuropsychologicznie pacjentów na Oddziale Chorób Wewnętrznych i Geriatrii w jednym z wrocławskich szpitali oraz w poradni zdrowia psychicznego, gdzie zajmuję się również psychoterapią poznawczo-behawioralną młodzieży i dorosłych. Obecnie jestem w trakcie szkolenia do certyfikatu z terapii poznawczo-behawioralnej, w szkole psychoterapii Centrum CBT EDU w Warszawie. Należę do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.