Małgorzata Kumięga

Małgorzata Kumięga

psycholog
  • język polski

Psycholog i psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji. Zajmuje się psychoterapią indywidualną osób dorosłych, psychoterapią rodzin oraz dzieci i młodzieży. W pracy terapeutycznej korzysta z różnych podejść teoretycznych, dostosowując metody terapii do indywidualnych potrzeb pacjentów.  Ukończyła 5-letnie studia psychologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim, podczas których odbyła wiele praktyk i staży przygotowującym do zawodu terapeuty, m.in. staż na Oddziale Leczenia Nerwic Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, a także współpracowała z Oddziałem Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu. Uczestniczy w Akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne Kursie Psychoterapii Wrocławskiego Instytutu Psychoterapii, który przygotowuje do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty.

Oferuje pomoc z zakresu: zaburzenia odżywiania, dysfunkcje rozwojowe, zaburzenia psychosomatyczne, nieśmiałość i trudności w relacjach interpersonalnych, zaburzenia zachowania, kryzysowe sytuacje życiowe (rozwód, choroba/śmierć bliskiej osoby, przemoc), zaburzenia lękowe i adaptacyjne oraz zaburzenia depresyjne.