Lucyna Bolanowska

Lucyna Bolanowska

psychiatra
  • język polski
  • język angielski
  • język hiszpański

Specjalista psychiatrii pracujący na co dzień z pacjentami na oddziałach psychiatrycznych, jak i konsultujący ich poza murami szpitala. Oprócz kształcenia się w kierunku uzyskania tytułu specjalisty psychiatrii, rozwija swoje zainteresowania psychoterapią, kształcąc się w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SPWS. Stale podnosi swoje kwalifikacje, aby zapewnić pacjentom możliwie najlepszą opiekę psychiatryczną.