Katarzyna Stachowska

Katarzyna Stachowska

psycholog, psychoterapeuta, seksuolog
  • język polski
  • język angielski

Zapraszam do przestrzeni gabinetu, w której zgodnie z Kodeksem Etycznym Zawodu Psychologa, będę towarzyszyć Ci jako cierpliwa i wyrozumiała partnerka w rozmowie. Przeżyję z Tobą trudne chwile i sukcesy, pokażę Ci jak odczuwać siebie w ciele i odbierać z niego sygnały. Wspólnie będziemy obserwować mniejsze bądź większe cuda oraz zmiany na lepsze. Opowiesz mi o swoim świecie a ja postaram się go ubarwić.

Wybrałam pracę jako psychorterapeuta, ponieważ swoją empatią i umiejętnością współodczuwania chcę pomóc chętnym dotrzeć do zasobów, które umożliwiają poczucie bycia spełnionym i zadowolonym.  Życie pisze zawiłe scenariusze i wiedza teoretyczna nie wystarczy by odpowiednio prowadzić relację z Klientem…dlatego pracując z Klientem podpieram się własnym doświadczeniem i wzbogacam spotkanie o elementy innych podejść terapeutycznych.

Seksuologia i pomoc psychologiczna są w centrum moich zainteresowań. Jako psycholog specjalizuję się w nurcie Gestalt i Ericksonowskim, a w poradnictwie seksuologicznym wyznaję wartości pozytywnej seksualności postrzeganej jako bardzo ważny element funkcjonowania ludzkiego- nie budzący poczucia winy i wstydu, będący aspektem życia, o który dba się równie troskliwie jak o zdrowie, samopoczucie i ogólny dobrostan.

Na co dzień sięgam do wiedzy zgromadzonej podczas studiów ‚Psychologia’ ukończonych na Uniwersytecie Wrocławskim, Ośrodku Edukacji Psychologicznej we Wrocławiu w nurcie Gestalt, a także Podyplomowych Studiów ‚Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia’ powołanych przy Instytucie Psychologii UAM w Poznaniu.
Obecnie jestem w trakcie certyfikacji o tytuł psychoterapeuty we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii.

Dla Klientów nieznających języka polskiego proponuję konsultacje w języku angielskim.

I will do my best to help with good energy if you find yourself in a situation where:
– you cannot cope with your emotions when the space is not comfortable,
– you feel depressed, lonely, out of society,
– you are experiencing difficulties due to the loss of a loved one, work or other unpleasant event,
– you feel dissatisfied with your sex life or have difficulties in sexual relations,
– you would like to get to know your emotionality and broaden the horizons of awareness,
– you care about creating good and deep relationships with others.

I specialize in Gestalt and Erickson’s therapy as well as sexological counseling. I am currently certifying for the title of psychotherapist at the Wrocław Institute of Psychotherapy. While working with the client, I use the knowledge gained during ‚Psychology’ studies completed at the University of Wrocław, Center for Psychological Education in Wrocław basen on Gestalt, as well as the Postgraduate Studies ‚Clinical Sexology – Opinion, Education, Therapy’ established at the Institute of Psychology, Adam Mickiewicz University Poznań.

Studies, however, are not all in relation with the client. Each one is an individual meeting, which I enrich with elements of other therapeutic approaches and my own experience.

In sexological counseling, I believe in the value of positive sexuality perceived as a very important element of human functioning – not evoking guilt and shame, being an aspect of life that is as important as health and well-being. This approach encourages sex education, accepting your sexuality, affirming it, and feeling secure in being who you are.