Kamila Nowak

Kamila Nowak

pediatra
  • język polski
  • język angielski

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Studia ukończyła w 2005 roku, następnie uzyskała tytuł specjalisty w zakresie pediatrii oraz tytuł doktora nauk medycznych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz Oddziale Dziecięcym, a także w Poradniach Dziecięcych. Swoje kwalifikacje poszerzyła kończąc studia na Wydziale Nauk o zdrowiu Akademii Medycznej w Poznaniu na kierunku Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Ukończyła liczne kursy w kraju i za granicą, w tym kurs organizowany przez WHO i Unicef „Integrated Management In Neonatal and Childhood Illnesses” w Indiach oraz ALS (Adult Life Support) i NLS (Newborn Life Support). Interesuje się problemami zdrowotnymi wieku rozwojowego oraz medycyną tropikalną. Obecnie należy do Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu