Kamil Brudniak

Kamil Brudniak

radiolog
  • język polski

Specjalizacja: Lekarz w trakcie specjalizacji z radiologii i diagnostyki obrazowej.

Doświadczenie: Specjalizacje realizuje w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Leczenie: Posiada certyfikat umiejętności w zakresie diagnostyki ogólnej USG wydanego przez Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne oraz liczne certyfikaty umiejętności w zakresie diagnostyki narządów jamy brzusznej i miednicy, tarczycy, węzłów chłonnych, ślinianek.

Szkolenia i prace naukowe: Stale podnosi kompetencje zawodowe uczestnicząc w licznych szkoleniach i kursach z diagnostyki ultrasonograficznej.

Członkostwo: Członek Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego (PLTR).