Kalina Welz-Kubiak

Kalina Welz-Kubiak

dermatolog, lekarz medycyny estetycznej
  • język polski
  • język angielski

Absolwentka Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Odbyła szkolenie specjalizacyjne w Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. W 2015 roku obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską z zakresu dermatologii. W 2017 uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie dermatologia i wenerologia, zdając z wyróżnieniem państwowy egzamin specjalizacyjny. Od 2011 roku prowadzi zajęcia ze studentami kierunku lekarskiego i stomatologii w języku polskim i angielskim, a od 2017 roku pracuje jako adiunkt w Katedrze Dermatologii UMED we Wrocławiu. Uczestniczy w krajowych i międzynarodowych kongresach i szkoleniach z zakresu dermatologii. Jest także aktywnym członkiem (publikacje i wykłady) Europejskiej Akademii Dermatologii (EADV) oraz Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego (PTD). Konsultuje także w języku angielskim. Pacjentów przyjmuje w Centrum Medycznym Ginemedica, OVO.