Justyna Nawracała

Justyna Nawracała

psychiatra
  • język polski

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Odbywa szkolenie specjalizacyjne z zakresu psychiatrii. Doświadczenie zawodowe zdobywa pracując w stacjonarnym Oddziale Ogólnopsychiatrycznym Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi oraz w Poradniach Zdrowia Psychicznego w Jeleniej Górze, Legnicy. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w konferencjach naukowych oraz odbywając staże specjalizacyjne. Zwraca szczególną uwagę na atmosferę pracy z Pacjentem oraz zbudowanie relacji opartej na zaufaniu i współpracy, umożliwiającej osiągniecie najlepszych rezultatów leczenia.