Justyna Janicka

Justyna Janicka

psycholog, psychoterapeuta
  • język polski

Magister psychologii oraz psychoterapeuta. Ukończyła 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Poza pracą w gabinetach prywatnych pracuje na Oddziale Leczenia Nerwic w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego. Specjalizuje się w psychoterapii indywidualnej osób dorosłych. Pracuje z pacjentami z przewlekle obniżonym nastrojem, uogólnionym, jak i specyficznym lękiem, depresją, problemami w tworzeniu, jak i utrzymywaniu związków/relacji, z dolegliwościami psychosomatycznymi,  zaburzeniami osobowości, mierzącymi się z trudnościami obsesyjno-kompulsywnymi, jak również z osobami z innymi trudnościami/problemami, którymi warto byłoby się przyjrzeć w zaciszu gabinetu. Doświadczenie zawodowe z psychologii oraz psychoterapii zdobywała w licznych placówkach publicznych, tj. Oddział Leczenia Nerwic oraz Oddział III Dzienny w DCZP we Wrocławiu; Oddział Kliniczny Dzienny Psychiatryczny Ogólny Kliniki Psychiatrii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu; Oddział Dzienny Młodzieży w Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED we Wrocławiu; Poradnia Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu. W swojej pracy buduje relacje oparte na zaufaniu, otwartości i szacunku dla drugiego człowieka, kierując się przy tym etyką zawodową. Nieustannie podnosi poziom swoich kompetencji poprzez uczestnictwo w superwizjach, szkoleniach specjalistycznych i konferencjach naukowych.