Jurand Silicki

Jurand Silicki

radiolog
  • język polski
  • język angielski

Lekarz rezydent w trakcie specjalizacji z radiologii i diagnostyki obrazowej w zakładzie Radiologii Ogólnej i Pediatrycznej.
Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Uczestnik studiów doktoranckich. Posiadam certyfikat umiejętności w zakresie diagnostyki ogólnej USG wydanego przez Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne. Stale podnosi kompetencje zawodowe uczestnicząc w licznych szkoleniach i kursach z diagnostyki ultrasonograficznej.