Joanna Eulenfeld

Joanna Eulenfeld

fizjoterapeuta
  • język polski

Specjalizacja: Fizjoterapia.

Doświadczenie: Jest absolwentką Wyższej Szkoły Fizjoterapii im. Andrzeja Czamary we Wrocławiu. Tytuł magistra uzyskała w 2019 roku.

Leczenie: Na codzień rozwiązuje problemy bólowe swoich pacjentów i wspomaga ich powrót do pełnej sprawności. Wykonuje masaż relaksacyjny całego ciała, leczniczy, tkanek głębokich, masaż antycelulitowy bańką chińską, masaż relaksacyjny bańką ogniową i kinesiotaping.

Szkolenia: Uczestniczyła m.in. w takich szkoleniach jak:

  • „Kinesiology Taping w dysfunkcjach układu mięśniowo-szkieletowego”,
  • „Neurorozwojowa Diagnostyka i Rehabilitacja Dzieci”,
  • „Aktywność fizyczna kobiet w ciąży”,
  • „Kinesiology taping kobiet w ciąży”,
  • „Masaż tkanek głębokich”,
  • „Masaż bańką chińską – ogniową i bezogniową”,
  • „DNS (Dynamic Neuromuscular Stabilization) moduł A i B”.