Joanna Balcerzak

Joanna Balcerzak

psychiatra
  • język polski

Specjalista psychiatrii. Absolwentka Akademii Medycznej we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w oddziałach dziennych i całodobowych w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu. Obecnie poza pracą w Poradni Zdrowia Psychicznego zatrudniona w „Zespole Opieki Zdrowotnej” W Kłodzku, w ramach oddziału psychiatrycznego. Stale poszerza swoją wiedzę zawodową uczestnicząc w konferencjach i szkoleniach naukowych.

Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu zaburzeń psychicznych u osób dorosłych: zaburzeń lękowych, zaburzeń afektywnych, zaburzeń psychotycznych, zaburzeń osobowości oraz otępień.