Emilia Misiaszek

Emilia Misiaszek

psycholog
  • język polski

Absolwentka psychologii ze specjalnością kliniczną (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej), psychoterapeutka w trakcie czteroletniego szkolenia w nurcie poznawczo-behawioralnym, w Centrum CBT w Warszawie. Terapię prowadzi w zarówno nurcie poznawczo-behawioralnym jak i terapii schematów. Kieruje się holistycznym podejściem do pacjenta. Doświadczenie zdobywała między innymi w poradni psychologiczno-pedagogicznej, gdzie prowadziła diagnozę psychologiczną dzieci od 7 roku życia i młodzieży. Jako wolontariuszka doświadczenie zdobywała w Środowiskowym Domu Samopomocy typu A przy Fundacji Opieka i Troska, w fundacji działającej na rzecz osób dotkniętych przemocą i na Oddziale I Dziennym w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego. Pracowała w ośrodku terapii uzależnień, gdzie prowadziła terapię grupową i indywidualną osób dorosłych i młodzieży (uzależnienie od alkoholu, hazardu, zaburzenia odżywiania), pracowała także z osobami dorosłymi w poradni zdrowia psychicznego. Pracuje w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego.

Pomaga osobom dorosłym doświadczającym zaburzeń lękowych i nastroju, zaburzeń odżywiania (typu bulimicznego i objadanie się) oraz kryzysów życiowych. Pracuje także z dziećmi (od 7 r.ż) i młodzieżą, przejawiającymi trudne zachowania, mającymi problemy w kontaktach interpersonalnych, cierpiącymi z powodu zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju. Dba o rozwój osobisty i stałe podnoszenie swoich kwalifikacji. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.