dr n. med. Aneta Kowal | Pulmonolog

Sienkiewicza 30B

Doświadczenie zawodowe

Specjalizacja: Specjalista chorób wewnętrznych oraz chorób płuc.

Doświadczenie: Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu z roku 2000. Absolwentka Studiów Podyplomowych Menedżer Ochrony Zdrowia (2005 rok). W okresie od maja 2003 roku do grudnia 2009 roku była zatrudniona na etacie rezydenckim w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Alergologii Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Od kwietnia 2010 roku do stycznia 2019 roku pracowała w Katedrze i Klinice Pulmonologii i Nowotworów Płuc Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, początkowo jako asystent, a od 2015 roku jako adiunkt. Dodatkowo w latach 2010 – 2019 pracowała jako asystent w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc. Następnie przez 1 semestr pełniła funkcję kierownika Katedry Pulmonologii na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Zielonogórskiego. Obecnie pracuje w Dolnośląskim Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu.

Zajmuje się leczeniem

Leczenie: Zajmuje się pełną diagnostyką pulmonologiczną oraz przeprowadza diagnostykę bezdechu sennego- poligrafii. Wykonuje badania poligraficzne i polisomnograficzne w diagnostyce zespołu obturacyjnego bezdechu podczas snu oraz zajmuje się leczeniem za pomocą aparatu CPAP.

Główny obszar zainteresowań: Zainteresowania szczegółowe: medycyna snu, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń oddychania w czasie snu, rak płuca, astma, POChP, zapalenia płuc, powikłania po COVID-19, choroby śródmiąższowe.

Szkolenia i prace naukowe

Szkolenia i prace naukowe: Brała udział w wielu konferencjach dotyczących zagadnień pulmonologicznych. Ukończyła liczne kursy dotyczące zagadnień medycyny snu (w tym kurs oceny i opisu badań snu „Polisomnografia” organizowany przez Polskie Towarzystwo Badań nad Snem oraz kurs kliniczny Medycyny Snu). W roku 2014 obroniła pracę doktorską na temat: „Związek polimorfizmu genu HLA-G z nie drobnokomórkowym rakiem płuca, jego stopniem zaawansowania i odpowiedzią na leczenie”. Autorka i współautorka publikacji naukowych w dziedzinie raka płuc, alergologii i pulmonologii w kraju i za granicą.

Członkostwo: Członkini towarzystw naukowych: European Respiratory Society, Polskie Towarzystwo Chorób Płuc, Polskie Towarzystwo Badań nad Snem, American Academy of Sleep Medicine.

Inne: Otrzymała Certyfikat nr 1/2018 i akredytację Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem w zakresie medycyny snu. Ukończyła również kurs ultrasonografii płuc (organizowany przez Roztoczańską Szkołę Ultrasonografii).