Donata Szalbierz

Donata Szalbierz

neuropsycholog
  • język polski

Psycholog dziecięcy, absolwentka podyplomowych studiów w zakresie psychologii klinicznej (GUMed) oraz seksuologii (UAM), w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej w zakresie neuropsychologii (UM im. Piastów Śląskich) oraz nabywania uprawnień do diagnozy i terapii neuropsychologicznej (UMCS). Doświadczenie w diagnozowaniu zdobywała na gruncie rehabilitacji  i psychiatrii dziecięcej oraz ośrodków pomocy rodzinom zastępczym. W Ginemedica zajmuje się  głównie diagnostyką dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi, w  tym także dzieci małych, tj. do 3-go roku życia. Przeszkolona w stosowaniu 4-Cyfrowego Kwestionariusza Waszyngtońskiego w diagnostyce FASD. Bierze udział w licznych szkoleniach i konferencjach z zakresu psychologii klinicznej dziecka i neuropsychologii rozwojowej. W procesie diagnostycznym dziecka przyjmuje perspektywę kliniczną, tzn. poszukuje związku pomiędzy kondycją układu nerwowego, zachowaniem i jego umysłowym znaczeniem, które tworzy się w relacji z innymi.