Cyprian  Olchowy

Cyprian Olchowy

radiolog
  • język polski
  • język angielski
  • język niemiecki

Przeszedł kompleksowe szkolenie z zakresu diagnostyki obrazowej. Interesuje się zaawansowanymi technikami ultrasonograficznymi w tym diagnostyką obrazową układu mięśniowo-szkieletowego oraz diagnostyką ultrasonograficzną dzieci. Kształcił się w renomowanych ośrodkach europejskich: w Charite w Berlinie i w Vall d’Hebron w Barcelonie. Dwukrotnie z wyróżnieniem ukończył tygodniowe seminaria organizowane przez prestiżowe Uniwersytety z USA. Uczestnik specjalistycznych kursów zagranicznych akredytowanych przez Europejskie Towarzystwo Radiologiczne: w Wiedniu, Birmingham, Barcelonie, Czterokrotnie, na drodze konkursu, został zakwalifikowany do programu “Invest in the Youth“ Europejskiego Towarzystwa Radiologicznego. Autor i współautor 32 publikacji i doniesień zjazdowych. Dr Olchowy konsultuje pacjentów w piątki w OVO również w języku angielskim i niemieckim.