Anna Boluk

Anna Boluk

kardiolog
  • język polski

Specjalizacja: Specjalista kardiologii.

Doświadczenie: Na co dzień pracuje w Oddziale Kardiologicznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu. Codziennie styka się z całym spektrum chorób układu krążenia, jak choroba niedokrwienna serca, zaburzenia rytmu i przewodzenia, wady zastawek czy niewydolność serca. Kwalifikuje pacjentów do koronarografii, wszczepienia stymulatorów i kardiowerterów, operacji bypassów i wymiany zastawek. Konsultuje chorych w trakcie leczenia onkologicznego.

Główny obszar zainteresowań: Szczególnie interesuje się echokardiografią i regularnie poszerza swoje kompetencje w tym zakresie.

Inne: Uważa, że najważniejsza w procesie diagnostyki i leczenia jest dobra komunikacja na linii lekarz- pacjent, która zdecydowanie zwiększa szanse na sukces terapeutyczny.