Agnieszka Czerwińska-Błaszczyk

Agnieszka Czerwińska-Błaszczyk

psychiatra
  • język polski

Jestem absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, lekarzem specjalistą psychiatrii oraz certyfikowanym specjalistą terapii uzależnień.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w szpitalu psychiatrycznym, zarówno na oddziałach stacjonarnych oraz dziennych, w ośrodkach leczenia uzależnień oraz w poradniach zdrowia psychicznego i leczenia uzależnień.
W sposób szczególny zajmuję się problematyką leczenia uzależnień od alkoholu, innych substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych, zarówno u osób dorosłych jak i u młodzieży.

Obecnie mam otwarty przewód doktorski na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, zajmuję się działalnością dydaktyczną, prowadząc szkolenia z dziedziny psychiatrii oraz uzależnień. W czasie swojej pracy zawodowej miałam przyjemność był autorem lub współautorem publikacji z dziedziny psychiatrii.

Swoją wiedzę wciąż poszerzam, uczestnicząc w konferencjach i szkoleniach. Swoją pracę terapeutyczną poddaję regularnej superwizji.

Uznaję, że człowiek jest całością, a  leczenie pacjenta to proces, w którym oprócz stosowania farmakologii ważna jest sfera emocjonalna oraz zdrowie fizyczne. Ważna jest dla mnie relacja z pacjentem oraz wzajemny szacunek i życzliwość. Dbam o to, by ta relacja dawała poczucie bezpieczeństwa pacjentom oraz by pacjenci rozumieli przyczyny swoich dolegliwości i związany z tym plan leczenia oraz czynnie w nim uczestniczyli.