Trening umiejętności społecznych dla dzieci

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH DLA DZIECI

Treningi umiejętności społecznych to kompleksowy cykl zajęć, który wspomaga psychospołeczny rozwój Twojego dziecka.

mgr Marcelina Kopaczewska

Dla kogo? Dzieci w wieku 7- 13 lat
Cena: 600 zł za 4 spotkania
Częstotliwość spotkań: 1 raz w tygodniu po 50min

Treningi umiejętności społecznych to kompleksowy cykl zajęć, który wspomaga psychospołeczny rozwój Twojego dziecka. Wiemy jak ważne jest rozwijanie umiejętności miękkich już od najmłodszych lat. Dzięki nim dzieci będą miały większą pewność siebie. Co więcej, zwiększą się szanse na osiągnięcie sukcesów zarówno w relacjach z rówieśnikami, jak i w przyszłym życiu zawodowym. Uczestnictwo w treningu umiejętności społecznych może pomóc w rozwijaniu zdolności radzenia sobie z konfliktami i rozwiązywania problemów w sposób konstruktywny.

KORZYŚCI DLA RODZICA

Lepsze zrozumienie dziecka
Uczestnictwo w treningu umiejętności społecznych umożliwia rodzicom lepsze zrozumienie wyzwań, z jakimi dzieci się borykają, oraz pomaga w radzeniu sobie z różnymi sytuacjami społecznymi
Wsparcie w rozwoju emocjonalnym dziecka:
Trening umiejętności społecznych może pomóc w rozwijaniu umiejętności radzenia sobie z emocjami przez dzieci, co ułatwia rodzicom wspieranie ich rozwoju emocjonalnego.
Wspólny język z dzieckiem:
Trening umiejętności społecznych pomaga rodzicom zrozumieć, jakie język i narzędzia są skuteczne w komunikacji z dzieckiem, co ułatwia budowanie pozytywnych relacji.
Skuteczniejsze wsparcie w szkole:
Rodzice, którzy są zaangażowani w treningi umiejętności społecznych, mogą lepiej wspierać swoje dzieci w radzeniu sobie z wyzwaniami szkolnymi, zwłaszcza w kontekście relacji z rówieśnikami.
Radość z obserwacji postępów dziecka:
Widzenie postępów w umiejętnościach społecznych swojego dziecka przynosi rodzicom satysfakcję i radość z obserwacji pozytywnego rozwoju.

KORZYŚCI DLA DZIECKA

Rozwój umiejętności interpersonalnych:
Dziecko zyskuje umiejętność nawiązywania i utrzymywania zdrowych relacji z rówieśnikami i dorosłymi.
Skuteczniejsza komunikacja:
Trening umiejętności społecznych pomaga dziecku w rozwijaniu umiejętności werbalnej i niewerbalnej komunikacji, co ułatwia porozumiewanie się z innymi.
Zarządzanie emocjami:
Dziecko uczy się rozpoznawania i radzenia sobie z własnymi emocjami, co sprzyja zdrowemu rozwojowi emocjonalnemu.
Wspólny język z dzieckiem:
Trening umiejętności społecznych pomaga rodzicom zrozumieć, jakie język i narzędzia są skuteczne w komunikacji z dzieckiem, co ułatwia budowanie pozytywnych relacji.
Zwiększona gotowość do współpracy:
Trening umiejętności społecznych sprzyja rozwijaniu umiejętności współpracy w grupie, co jest istotne zarówno w szkole, jak i w życiu codziennym.
Lepsze radzenie sobie ze stresem:
Dziecko zdobywa strategie radzenia sobie ze stresem, co jest ważne w sytuacjach wymagających szybkiej adaptacji.
Radość z interakcji społecznych:
Dziecko może doświadczać radości z udziału w interakcjach społecznych, co wpływa pozytywnie na ogólną jakość życia.
Znalezienie własnej tożsamości:
Trening umiejętności społecznych wspomaga dziecko w budowaniu własnej tożsamości i poczucia własnej wartości.